..::  جهت بروزرساني اطلاعات و مشخصات اداره خود با شماره تلفنهاي 16-66900013 واحد روابط عمومي تماس حاصل فرمائيد  ::..
ليست زير گروهها
 • شهرداري چهار باغ
 • معاونت امور شهرداريها
 • شوراي اسلامي شهرستان دماوند
 • شوراي اسلامي شهرستان قدس
 • فرمانداري طالقان
 • شهرداري فردوسيه
 • فرمانداري شميرانات
 • بخشداري پيشوا
 • بخشداري مرکزي ري
 • فرمانداري اسلامشهر
 • شهرداري کرج
 • شوراي اسلامي شهرستان ساوجبلاغ
 • وزارت مسکن و شهر سازي
 • فرمانداري نظر آباد
 • شهرداري آبعلي
 • دفتر بازرسي و نظارت
 • بخشداري مرکزي فيروزکوه
 • شهرداري جوادآباد
 • شهرداري مشکين دشت
 • فرمانداري ورامين
 • وزارت ورزش و جوانان
 • شهرداري محمدشهر
 • شهرداري بومهن
 • معاونت سياسي
 • شهرداري گرمدره
 • بخشداري چهارباغ
 • موسسه فرهنگي اجتماعي و مطبوعاتي
 • فرمانداري پيشوا
 • وزارت رفاه و امور اجتماعي
 • بخشداري مرکزي شهريار
 • نصيرشهر
 • شهرداري وحيديه
 • معاونت امور دهياريها
 • وزارت کشور
 • بخشداري شريف آباد
 • بخشداري کن
 • بخشداري مرکزي کرج
 • بخشداري چندار
 • معاونت اداري مالي و توسعه منابع انساني
 • فرمانداري تهران
 • وزارت اطلاعات
 • بخشداري گلستان
 • شهرداري تنکمان
 • بخشداري قدس
 • بخشداري اشتهارد
 • شهرداري دماوند
 • شوراي اسلامي شهرستان پاکدشت
 • معاونت امور عمراني
 • شوراي اسلامي شهرستان فيروز کوه
 • شوراي اسلامي شهرستان ري
 • شهرداري هشتگرد
 • بخشداري مرکزي ساوجبلاغ
 • وزارت راه و ترابري
 • معاونت اداري و مالي
 • بخشداري کهريزک
 • شهرداري ملارد
 • فرمانداري فيروزکوه
 • شهرداري اسلامشهر
 • شهرداري نظر آباد
 • فرمانداري ري
 • وزارت تعاون
 • کوهسار
 • شوراي اسلامي شهرستان نظر آباد
 • شهرداري اوشان فشم و ميگون
 • شوراهاي اسلامي شهرستان کرج
 • شهرداري باغستان
 • وزارت نفت
 • شهرداري نسيم شهر
 • شهر داري شهر جديد هشتگرد
 • شهرداري لواسان
 • بخشداري رودبار قصران
 • چهارباغ
 • شهرداري نصير آباد
 • شهرداري شاهدشهر
 • شهرداري صالح آباد
 • شهرداري طالقان
 • شهرداري شهريار
 • شهرداري صفادشت
 • شهرداري آسارا
 • فرمانداري ملارد
 • معاونت امور عمراني استانداري تهران
 • بخشداري رودهن
 • وزارت آموزش و پرورش
 • بخشداري لواسانات
 • شوراي اسلامي شهرستان ورامين
 • شهرداري صباشهر
 • معاونت امنيتي
 • فرمانداري ساوجبلاغ
 • بخشداري جوادآباد
 • شوراي اسلامي شهرستان اسلامشهر
 • شهرداري شريف آباد
 • معاونت پشتيباني و امور اجرايي شهرداريها و دهياريها
 • شهرداري رباط کريم
 • بخشداري مرکزي ورامين
 • کمالشهر
 • کرج
 • شهرداري پيشوا
 • وزارت بهداشت
 • وزارت کار و امور اجتماعي
 • بخشداري مرکزي نظر آباد
 • بخشداري مرکزي پاکدشت
 • بخشداري قرچک
 • شهرداري استان تهران
 • وزارت بازرگاني
 • معاونت امور اجراي و توسعه شهرداريها و دهياريها
 • فرمانداري شهريار
 • شهرداري انديشه
 • وزارت جهاد کشاورزي
 • بخشداري آسارا
 • شوراي اسلامي شهرستان شميرانات
 • شهرداري ماهدشت
 • شهرداري اشتهارد
 • بخشداري فشافويه
 • شوراي اسلامي شهرستان رباط کريم
 • معاونت برنامه ريزي
 • فرمانداري پاکدشت
 • شهرداري کيلان
 • شوراي اسلامي شهرستان شهريار
 • بخشداري مرکزي تهران
 • شهرداري پرديس
 • شهرداري ارجمند
 • بخشداري تنکمان
 • بخشداري ارجمند
 • قدس
 • شهرداري قرچک
 • شهرداري آبسرد
 • شهرداري حسن آباد
 • بخشداري طالقان
 • بخشداري ملارد
 • فرمانداري دماوند
 • وزارت نيرو
 • فرمانداري شهر قدس
 • وزارت علوم تحقيقات و فناوري
 • شوراي اسلامي شهرستان تهران
 • وزارت دفاع
 • شهرداري شاهد شهر
 • بخشداري بوستان
 • شوراي اسلامي شهرستان ملارد
 • شهرداري چهاردانگه
 • شهرداري کهريزک
 • بخشداري مرکزي رباط کريم
 • شهرداري پاکدشت
 • شهرداري فيروزکوه
 • فرمانداري کرج
 • وزارت صنايع و معادن
 • بخشداري مرکزي اسلامشهر
 • استانداري تهران
 • پژوهشکده مديريت شهري و روستايي
 • شهرداري باقرشهر
 • بخشداري مرکزي دماوند
 • نظرآباد
 • شهرداري گلستان
 • معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداريها و دهياريها
 • بخشداري آفتاب
 • شهرداري گلسار ( سيف آباد)
 • شهرداري رودهن
 • فرمانداري رباط کريم
 • بخشداري رباط کريم
 • بخشداري چهاردانگه
 • شهرداري ورامين
 • اطلاعات کامل
  نام اداره نام مدیر تلفن مستقيم نمابر تلفنخانه پيش شماره آدرس پستی
  استانداري تهرانمرتضي تمدن776449617764496588758762-88502792021خ طالقاني ، بعد از خيابان بهار، شماره84
  ليست ادارات
  ادارات
  گروه فرعي:گروه اصلي:
  نام اداره نام مدير تلفن مستقيم نمابر تلفنخانه پيش شماره آدرس پستي
  دهياري جمع ابرود اوچونکصادق اسما عيلي55723230221
  معاونت پشتيباني و توسعه منابع انسانينعمت اله ترکي هرچگاني8875351488758862021
  دهياري ورامين بهنام سوخته جنوبي روستاي شتر خواريداله کار خانه
  دهياري مرکزي رزکان روستاي دهشاد بالاابراهيم بي غمدر شرف تاسيس
  دهياري مرکزي پشتکوه روستاي طرودابراهيم چهار پاشلو63440200221
  دهياري مرکزي امامزاده ابو طالب روستاي ده حسنيوسف بابايي بهر بيگ45852950229
  دهياري ملارد - روستاي حصار شالپوشحميد محمدي
  دهياري مرکزي - بهنام پازوکي جنوبي روستاي قوئينک زهرياسماعيل شريفي02922838180292
  دهياري مرکزي سعيد آباد روستاي سلطان آباد آرانجواد داسدار44736990262
  دهياري فيلستان -روستاي گلزار پايينسيد احمد مير طالبي3284220029232842200292